Monday, June 29, 2009

Mother´s of Laleh´s statement

English
Saturday June 27 at 19:00 got another one of our country's most beautiful flowers ripped out in front of ours and the who world´s eyes.
Neda Agha Sultan is the symbol for all young men and women who legally seek justice and equality but are crushed in the most brutal way and against country's own laws.
In less than two weeks has more than 800 of our children have been arrested, hundreds have been injured and tens have been killed.
What crime have they committed to deserve death? Why do we Iranian mothers have to bear this enormous grief? What is our crime?
Wei will never let this crime against us and our children pass by unnoticed.
From now until the release of all detained demonstrators, the cessation of violence and untill our children's killers receive their punishment, we will every week 19:00 gather in silent mourning near the place where our beloved martyr Neda died Amiraabad street park Lale, at park pond).
We urge all parents who are concerned about their daughters and sons, the future capital av our countryto join us.
Iranian Mourning mothers

Swedish
Lördagen den 27 juni klockan 19:00 rycktes ännu en av vårt lands vackraste blommor bort framför vår och världens ögon.
Neda Agha Sultan är symbolen för alla de unga män och kvinnor som på lagliga vägar söker rättvisa och jämlikhet men krossas på det mest brutala sätt och mot alla landets egna lagar.
På mindre än två veckor har fler än 800 av våra barn har arresterats, hundratals har skadats och tiotalet har dödats.
Vilka brott har de begått som förtjänar döden? Varför måste vi iranska mödrar bära denna enorma sorg? Vad är vårt brott?
Denna illgärning mot oss och våra barn låter vi aldrig passera obemärkt.
Från och med nu tills alla fängslade demonstranter friges, våldet upphör och våra barns mördare fått sitt straff kommer vi varje vecka klocka 19:00 samlas i tyst sorgmanifestation nära den plats där vår kära martyr Neda miste livet sitt liv (Amiraabad gatan parken Lale, vid parkdammen).
Vi uppmanar alla föräldrar som oroar sig för sina döttrar och söner som är landets framtida kapital att gör oss sällskap.
Sörjande iranska mödrar

No comments:

Post a Comment